Úrazy - elektronická evidence - A-PLUS Software Kolín

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty

Úrazy - elektronická evidence a hlášení pracovních úrazů

Tento program je určen pro elektronickou evidenci pracovních úrazů a jiných nestandardních událostí během pracovního procesu.

Způsob přístupu závisí na přiděleném oprávnění přihlášeného pracovníka. Přístupová práva je možno přidělit v rozmezí 1-5, kdy 1 je administrátor programu a má přístup ke všem programovým částem včetně číselníků nastavujících chování programu. Přístup ostatních je stejný, lze však podle oprávnění omezit příjem nebo výdej v souvislosti s konkrétními místy.

Zadávání do programu je možné ručním zápisem. Volitelně jsme schopni dodat doplněk umožňující zadávání nových úrazů přes webové rozhraní za použití podnikového intranetu.


Hlavní obrazovka

Po spuštění a přihlášení se heslem se ukáže obrazovka zahrnující základní části programu.Záznamy o úrazech - hlavní část programu
Druhy úrazů, zdroje úrazů, příčiny úrazů - číselníky
Tiskové sestavy - obecný tisk základních sestav
Další části programu - přechod do servisního menu
Konec programu - ukončení

Záznamy o úrazech

Ukáže se řádkový seznam zapsaných úrazů


V seznamu lze vyhledávat, vybírat pouze určité záznamy a případně dopisovat nové do karty úrazu (detail). Tato karta vypadá následovně:


Položky se vyplňují ručně nebo z připojených číselníků. K záznamu je možné připojit fotografie nebo ostatní prakticky libovolné dokumenty.
Karta se dá také vytisknout.

Číselníky:

V číselnících jsou hodnoty používané pro jednotné vyplnění karty úrazu. Jsou nastavené podle platné legislativy, v případě její změny se dají jednoduše upravit.

Druhy úrazůZdroje úrazů


Příčiny úrazů

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky