Derik - městská policie - A-PLUS Software Kolín

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty

DERIK - informační systém pro městskou policii

  
Program pro potřeby práce městské policie, evidence přestupků, hledaných vozidel a mnoho dalších doplňků, jako například evidence výstrojního materiálu, zbraní, personální evidence. Konfiguraci lze uživatelsky nastavit pro místní potřeby. Obsahuje řadu tiskových formulářů, protokolů a statistických sestav.

Cena: podle zvolené konfigurace
(miniverze, síťová miniverze, plná verze a plná síťová verze)

Zde si můžete prohlédnout manuál programu

Program funguje pod systémy: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 a 8.

Program DERIK se snaží řešit veškerou problematiku spojenou s běžnou denní prací strážníků městské policie. Zahrnuje v sobě řízení operační i pořádkové služby, přihlašování a odhlašování hlídek, záznam i vyhodnocení událostí včetně evidence přestupců, personální evidenci strážníků, dále evidenci jízdních kol, pohřešovaných osob a odcizených vozidel, a mnoho dalších užitečných doplňků. Sleduje použití služebních vozidel, stav majetku a výstroje, zbrojní sklad a radiostanice. K dispozici jsou i některé informační databáze vycházející z agendy městského úřadu, jako registr obyvatel a evidence psů. Prostě jsme se do programu snažili dát vše, co by strážníci či velitelé mohli potřebovat.

Program DERIK vyvíjíme již skoro dvacet let a používá jej mnoho městských nebo obecních policií. Rádi vás odkážeme na instalaci ve vašem sousedství. Snažíme se s uživateli komunikovat a jejich poznatky a připomínky zabudováváme do programu.


Záleží jen na uživateli, do jaké hloubky bude možností programu využívat. Program si lze nastavit přesně tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu režimu. Většina parametrů je obecná a jejich individuálním nastavením si můžete program uzpůsobit vašim potřebám nebo zvyklostem. Nechceme nutit uživatele do režimu práce, který mu nevyhovuje, ale naopak nastavit program tak, aby vyhovoval on.


Základem a nejčastěji používanou větví je sběr informací o událostech během služby. Dozorčí nebo přímo sami strážníci zapisují události, a to buď ihned, jak se o nich dozví, případně hromadně později. Ke každé události je zaznamenán jak čas jejího zápisu, tak skutečný čas, kdy k události došlo. Podle Vámi definovaných kódů se události řadí do různých kategorií, které lze dále členit pomocí doplňkových kódů. Zaznamenává se řada důležitých dat, z nejvýznačnějších uvádíme osobní údaje případného přestupce, RZ zúčastněného vozidla, místo činu, udělená pokuta, popis události, kteří strážníci se podíleli na řešení a řada dalších. Když se v události vyskytne RZ vozidla, toto se automaticky prověří, jestli není v seznamu hledaných vozidel.

Položky v kartě události můžete případně skrýt, jestli je nepoužíváte. Také se dá nastavit viditelnost položek v závislosti na typu události.


Přímo ze zapsaných dat se vytvoří odpovídající protokol, který se po vytištění ukládá a stává součásti dokumentace. Vzory protokolů si jednoduše definujete sami jako šablonu ve zvoleném textovém editoru a z programu se do něj doplní konkrétní údaje aktuální události (popis události, jméno přestupce ...), které můžete dále upravit. Hotový protokol se stává součástí dokumentace události a kdykoliv se lze k němu jednoduše vrátit. Vzhled protokolu se dá nastavit, aby odpovídal písemnostem používaným na radnici (styl písma, loga).


Všechny zapsané údaje můžete zpětně vyhodnotit. K dispozici je široká paleta rozmanitých tiskových sestav, jako různé formáty svodek a informačních výpisů, včetně  všech možných statistik. Lze například vyhodnotit podíl jednotlivých strážníků na řešení událostí, četnost výskytu jednotlivých typů událostí, samostatně, ve vztahu k místu činu nebo v jiných souvislostech. Pokud by vám nevyhovovala dodávaná nabídka, můžete si specializovanou statistiku přiobjednat.


Výstupy z programu je možné uložit v různých formátech (PDF,XLS,RTF) a pak s nimi dále pracovat mimo DERIKA, případně rovnou z programu sestavu odeslat mailem.


Ke každé události lze přiřadit doplňující grafické informace, například barevné fotografie vozidla, objektu a podobně dle libosti (audio, video). Tyto se ukládají buď podle RZ vozidla nebo podle přiděleného čísla jednacího. Podobně se dají připojit fotky k evidenci psů nebo jízdních kol a fotky do personální evidence strážníků.


Celkové ovládání a koncepce programu je přístupné i počítačovému laikovi. Nejčastěji používané hodnoty jsou v programu jako nastavitelné číselníky.


Program je při spuštění chráněn heslem. Toto heslo jednoznačně identifikuje přihlášeného uživatele a současně určuje jeho funkční oprávnění. Pomocí různých přístupových práv lze řešit otázku povolení přístupu a manipulace s daty. Navíc se dá snadno individuálně nastavit oprávnění přístupu k jednotlivých částem systému. Sami si můžete určit, kdo může s čím operovat a jak. Tím je zaručena ochrana dat před neoprávněnými osobami a omezena možnost poškození nekvalifikovaným zásahem.


Mezi samozřejmé přednosti našeho programu patří možnost síťového provozu. Program DERIK můžete využívat jak při jedné instalaci na sólovém počítači, tak i v propojení počítačů do sítě a sdílení společné datové základny z centrálního počítače (serveru), kterou pak může současně používat více osob. Zde pak velmi oceníte výše zmíněnou možnost nastavení přístupových práv.


DERIK je určen pro WINDOWS od verze XP výše. Stačí na počítači nainstalovat dodávaný runtime modul a to stačí. Pro síťový provoz, kdy je program umístěn na serveru a sdílen ostatními uživateli, požadujeme od toho serveru pouze úložné místo, nic se tam instalovat nemusí.

Program  DERIK dodáváme v těchto variantách:

síťová instalace programu DERIK WINDOWS
plná nesíťová instalace programu DERIK WINDOWS
instalace programu DERIK WINDOWS verze MINI
síťová instalace programu DERIK WINDOWS verze MINI

Miniverze je od základní varianty ochuzena o evidenci majetku a docházky strážníků, v otázce zápisu událostí a jejich vyhodnocení je stejná.

Síťová licence zahrnuje síťovou instalaci bez omezení počtu uživatelů a dále multilicenci na další případné instalace programu v rámci městské policie nebo městského úřadu (například na notebooky). Nesíťová instalace pak povoluje instalovat program pouze na 1 počítač.

Dále je v ceně všech verzí zahrnuto poradenství a konzultace po celou dobu používání programu. Instalace programu a úvodní zaškolení je rovněž zahrnuto do ceny, uživatel hradí pouze cestovné.

Lehký obrázkový průvodce programem:

Po spuštění programu se tento ptá na heslo. Heslem se identifikuje kdo se hlásí a aktivují se jemu přidělená uživatelská práva
obecně řečeno kam se do programu dostane a co tam může dělat.


Jestliže je heslo přijato a uživatel identifikován, ukáže se hlavní obrazovka s nejčastěji používanými funkcemi. Aktivní jsou pouze ty, odpovídající přiděleným uživatelským právům.


Nejčastěji používanou částí je Přehled a zápis událostí.


V řádkovém seznamu vidíte zápisy o událostech, ty dosud neuzavřené jsou červeně. Pořadí a šířku sloupců lze nastavit.

Pro zobrazení detailu události slouží karta události.


Obsah karty je možné nastavit skrytím jednotlivých položek, obecně nebo v závislosti na hlavním kódu události.

 

Mobilní DERIK.

Nabízíme propojení informačního systému DERIK se strážníky v terénu pomocí mobilních telefonů (tabletů).

Toto propojení bude zahrnovat:
- správa uživatelů a přihlašování mobilů (tabletů) do systému
- vyhledání vozidla podle RZ v interním adresáři, hledaných vozidlech a předchozích událostech programu DERIK
- vyhledání osoby podle jména, příjmení a data narození, případně rodného čísla nebo čísla dokladu v seznamu hledaných osob, interním adresáři a předchozích událostech programu DERIK
- jednoduchý zápis události s přenosem do programu DERIK
- pořízení fotografií a GPS souřadnic k události
- zápis uložených pokut do programu DERIK
- periodický přenos GPS souřadnic na server a monitorování pohybu mobilů včetně záznamu historie a zobrazení na mapě jak aktuálního stavu, a také v minulosti
- online lustrace osoby v registru hledaných osob PATROS a lustrace RZ vozidla v seznamu hledaných vozidel PATRMV

Technické požadavky na mobilní telefony (nabídka neobsahuje dodávku těchto mobilních zařízení a zajištění potřebné síťové infrastruktury):
- dotykový displej
- úhlopříčka displeje minimálně 4“
-  rozlišení displeje minimálně 480x800
-  verze architektury procesoru ARMv7
-  OS Android 4.3 a vyšší
-  GPS modul
-  Digitální fotoaparát
-
 Wi-Fi
- Podpora 3G
- USB microUSB
- Zajištění datového přístupu z mobilního telefonu k serveru DERIK

Technické požadavky na server:
 1 CPU
 4 GB RAM
 síťová karta 1 Gbps
 MS WINDOWS server 2008 a vyšší
 MS SQL server 2008 Express Edition a vyšší
 MS IIS 7 a vyšší

Zpřístupnění lustrací v PATROS a PATRMV:
Pro možnost lustrace osob v evidenci PATROS a vozidel v evidenci PATRMV
není zapotřebí, aby MP měla uzavřenu příslušnou smlouvu s Ministerstvem vnitra ČR.

Mapové podklady:
Jako mapové podklady budou použity volně přístupné mapové podklady. V současné době jsou k dispozici v dostatečné kvalitě volně přístupné mapové podklady OpenStreetMap.
V případě požadavku na jiné mapové podklady je nutné uzavřít smlouvu s vybraným poskytovatel (-i) mapových podkladů a splnit jejich licenční podmínky. Jiné mapové podklady než OpenStreetMap
nejsou předmětem této nabídky, ale v případě takového požadavku je možné jejich využití zapracovat na zakázku.

 

Lustrace RZ vozidla.

Pro program DERIKW nabízíme rozšiřující modul umožňující přímou lustraci RZ zapsaného vozidla v databázi hledaných vozidel na internetu.

S tímto modulem provedete lustraci snadno pomocí jediného tlačítka v kartě událostiPředpokládá se samozřejmě připojení k internetu. Zobrazí se tabulka s výsledkem lustrace a údaji o tomto vozidle.


Předpokládá se předchozí aktualizace Derika na nejnovější verzi s VFP 9.0. Cena se odvíjí podle stáří provozované verze a varianty Derika.
Pro funkčnost modulu musí být na počítači nainstalován net Framework 4.5, což ale obvykle bývá.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky