Termes - tepelné výpočty kotlů - A-PLUS Software Kolín

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty

Termes - tepelné výpočty kotlů

Program umožňuje provádět tepelné, aerodynamické a hydraulické výpočty kotlů parních, horkovodních a utilizačních podle metodiky dle ON 07 0417, eventuelně doplněné novějšími způsoby podle dostupné literatury (např. žebrované plochy), pro spalování zemního plynu a oleje a v případě utilizátorů s možností přitápění těmito palivy. Program umí jednotlivé teplosměnné plochy sám dimenzovat.

Detailní informace:

Je možno zadávat pevná a tekutá paliva na základě prvkového rozboru hořlaviny, vody a popelovin a u plynných paliv pomocí chemického rozboru. Kromě jednotlivých složek spalin je stanoven obsah SO2 ve vlhkých spalinách a také v referenčních spalinách pro zadávaný obsah O2. Pro paliva obsahující popeloviny je zároveň vypočítána koncentrace popílku ve spalinách. Dále je možné provádět výpočty pro předem pevně stanovené standardní hnědé uhlí, černé uhlí a topný olej, u kterých lze měnit jednotlivé obsahy chemických prvků a množství vody i popelovin. Program stanovuje účinnost kotle a jednotlivých složek ztrát na základě potřebných zadaných hodnot.

Počítat je možné kotle granulační i roštové (výpočty pro pevná paliva se netýkají žebrovaných výhřevných ploch).

Program obsahuje tyto tepelné výpočty a funkce:

- ohniště s membránovými stěnami s případným výpočtem šotových výhřevných ploch (přehřívák a kotlová plocha) včetně výpočtu hmotnosti a hydraulického odporu
- kotlová mříž
- prostor za mříží
- konvekční přehřívák včetně vstřiku
- ohřívák vody s uvažováním kondenzátoru včetně ohříváku odparného sestaveného s hladkých nebo žebrovaných trubek
- kotlový svazek z hladkých nebo žebrovaných trubek
- trubkový ohřívák vzduchu s prouděním vzduchu kolmo na trubky, spaliny trubkami a opačně, počet chodů max. 5. - výpočet hmotnosti výhřevných ploch
- žárový výměník - dimense a vlastní výpočet
- vzduchový kalorifer parní i horkovodní
- graf průběhu teplot spalin a média s vyznačením pinch pointu.

Uspořádání tlakových konvekčních ploch je uvažováno přesazeně nebo za sebou, v případě přehříváku protiproud i souproud.

Aerodynamický výpočet jednotlivých výhřevných ploch na obou stranách medií (spaliny, vzduch) je proveden podle "Aerodinamičeskij rasčot kotělnych ustanovok" 1964 doplněný modernějšími způsoby pro výpočet žebrovaných ploch.

Hydraulický výpočet konvekčních výhřevných ploch pro vodu a páru je proveden podle všeobecně uznávaných pravidel.

Všechny dříve zadané informace jsou v programu evidovány pod heslem případu, podle nějž je možno je vyvolat a upravit. Celé kotle je možno kopírovat, měnit u nich parametry a nechat program vše přepočítat ve změněných podmínkách. V případě, že v programu nějaké funkce postrádáte, je možno je tam doplnit.


Cena je odvozena od zakoupených modulů


Dosavadní instalace:

POLYCOMP a.s., DOTEC ENERGO a.s., ČKD DUKLA a.s., BRESSON a.s., SEA CZ a.s., INVELT SERVIS s.r.o., EKOL , spol.s.r.o., DUKLA - Strojírny Kolín s.r.o.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky