Kvido - agenda vrátnice - A-PLUS Software Kolín

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty

KVIDO - agenda vrátnice (evidence návštěv osob i automobilů)

Program je určen pro ulehčení a zpřehlednění agendy vrátnice. Umožňuje především zápis různých událostí do knih a jejich zpětné vyhodnocování.

V podstatě se zapisují události, ke kterým došlo na vrátnici v průběhu služby. Události jsou rozděleny do třech skupin, a to na příchody osob, příjezdy vozidel a výdeje a příjmy klíčů. Takto je i vše soustředěné do tří záložek obrazovky, každá záložka pro jednu agendu.

Obrazovka je rozdělena na dvě části, v horní je řádkový přehled všech záznamů a v dolní pak rozepsaný konkrétní záznam. Pokud je záznam uzavřen, nejde do něj již nic zapsat a je šedivý. V přehledu jsou červeně zvýrazněné dosud neuzavřené záznamy.

Každý záznam pak obsahuje datum a čas počátečního zápisu a uzavření, jakož i datum a čas, kdy bylo se záznamem naposledy manipulováno.


Auta

 Seznam průjezdů zapisovaných vozidel přes vrátnicí. Jsou zde vidět pouze aktivní vozidla, tedy ta která se nahlásila k vjezdu a dosud neopustila závod (záznam není uzavřen). Pokud chcete vidět všechna vozidla, k přepínání slouží tlačítko nahoře v nástrojové liště, kterým určíte, jestli vidíte jen ta aktivní nebo i všechna. Uzavřené záznamy jsou šedivé, neuzavřené naopak červené.Ve spodní části je vybraný záznam rozepsaný podrobně, rovněž se zde zadávají údaje pro nový průjezd vozidla.

U nového záznamu se datum a čas doplní automaticky. Registrační značka vozidla se dá buď dopsat ručně, nebo vybrat ze seznamu vozidel které byly zaznamenané již v minulosti. Pokud se RZ vybere šipkou z minulých záznamů a je u ní jméno osoby nebo firmy, přenese se automaticky i do nového záznamu.

Podobně se dá i důvod návštěvy dopsat buď ručně nebo opět vybrat z již minule uvedených důvodů. Po doplnění všeho se záznam tlačítkem zapíše, čímž se i automaticky předvyplní další prázdný záznam.

Při odjezdu se zápis uzavře zaškrtnutím patřičné kolonky a z tohoto seznamu opticky zmizí.

Osoby

Zde se evidují příchody a odchody jednotlivých osob přes vrátnici.Jméno osoby se dá zapsat buď ručně, nebo vybrat z minulých zápisů. Pokud je u minulého zápisu i číslo průkazu, přepíše se automaticky. Podobně se dají vybrat i důvody návštěvy.

Jinak zde platí totéž, co u evidence vozidel, včetně přepínání seznamu mezi aktivními osobami a všemi průchody.

Klíče

Evidence výdejů a vracení klíčů jednotlivými osobami.Většina položek se dá zapsat manuálně nebo vybrat ze seznamu. Pokud se při ukončování poklepe myší na pole "Vrátil", přenese se do něj hodnota pole "Převzal".

Pole seznamu se dají doplnit buď ručně zápisem nebo výběrem ze seznamu hodnot zadaných při minulých spuštěních programu. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky