Eda - plánování rozvrhu služeb - A-PLUS Software Kolín

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty

EDA - plánování rozpisu služeb

Tento program slouží k plánování a simulaci rozvrhu služeb strážníků. Umožní nadefinovat služby podle potřeby s okamžitou kontrolou zda je vyčerpán nebo překročen měsíční fond pracovní doby.

Hlavní obrazovka programu vypadá následovně:Je to v podstatě seznam strážníků a to jak slouží v jednotlivé dny daného měsíce.

Pořadí a šířku sloupečků lze nastavit aby zobrazený přehled byl co nejnázornější, při vhodném rozlišení obrazovky se na řádek vejde celý měsíc včetně případně chybějících hodin.

Červeně jsou v nadpisech sloupců označeny soboty, neděle a svátky, rovněž tak i v textu. Na tlačítku aktivace výpočtu je zobrazen který měsíc se zpracovává.

V závěru je vidět celkový stav pro jednotlivé strážníky - rozdíl hodin oproti předepsanému fondu a tento celkový předepsaný fond pracovní doby.


V kartě s  se detailním rozpisem služeb pro aktuálně zvolené období je v podstatě totéž co na jednom řádku je vidět v ploše, jenom přehledněji.Dny svátků, sobot a nedělí jsou označeny červeně. Vždy v prvé položce je kód služby a v následující odsloužené hodiny očištěné o případné přestávky na stravu. Dole pak souhrnné údaje za celý měsíc.

Výstup z programu tvoří zejména tiskové sestavy. Podle požadavků lze samozřejmě vytvořit nové na míru, standardně se nabízejí tyto:

Rozpis služeb pro MÚ
Sestava kdo v který den jak sloužil, pro mimořádné směny se ukazují hodiny očištěné od obědových přestávek.

Rozpis služeb s rastrem
Tato sestava je stejná jak předchozí jen hodiny se zobrazují včetně přestávek na jídlo.

Rozpis služeb úplný
Pro jednotlivé dny se kromě kódů služeb ukazují i hodiny.

Vyhodnocení služeb
Sestava služeb včetně souhrnného vyhodnocení hodin. Pro poslední den v měsíci se hodiny odsloužené kalendářně jakoby v následujícím měsíci počítají do aktuálního.

Program je standardně nabízen v síťové verzi, přístupová práva uživatelů lze rozlišit jejich heslem.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky