Technologická mapa - A-PLUS Software Kolín

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty

Technologická mapa podniku

Jedná se o komplex několika programů popisujících technologická zařízení podniku včetně používaných chemikálií a nakládání s nimi.

Program funguje pod systémy Microsoft Windows XP a výše.

V současnosti se subsystém Techmapa sestává z těchtoí programů:

Jedná se o komplex několika programů popisujících technologická zařízení podniku včetně používaných chemikálií a nakládání s nimi. V současnosti jsou tyto programy tři a to následující:

TECHMAPA
jádro technologické mapy
Popisuje jednotlivá pracoviště a stroje na nich používané, s možnosti sdružování do linek.

CHEMSTORE
chemický skládek
Je to seznam používaných chemikálií, jejich vlastností a manipulace s nimi.

STROJEW
seznam strojů a zařízení
Evidence strojů, jejich umístění a preventivních předpisů pro manipulaci s nimi.

Všechny tyto programy se dají použít i samostatně, nebo v rámci TECHMAPY pro získání podkladů a tím k utvoření komplexního pohledu na použitou technologii. Použití v rámci TECHMAPY pak dá úplný datový přehled o podnikové technologii a to včetně personálního obsazení jednotlivých pracovišť.

Schématicky pak vypadá struktura následovně:


                                                                          
Prezentace Techmapa

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky